Startende ondernemers overtreffen verwachtingen

Een interessant artikel op de website van Knab: “meeste startende ondernemers draaien meer omzet dan ze vooraf verwachtten”. Dat is goed nieuws voor die startende ondernemers. Knab komt met deze uitspraak naar aanleiding van een onderzoek onder 3.000 zakelijke klanten van de bank. De onderzoekers stelden vragen over waarom ze ondernemer werden, wat ze eerder tegenhield om te starten en welke zaken ze liever uitbesteden.

Drempels voor startende ondernemers

Het blijkt dat veel ondernemers tegen drempels aanliepen voordat ze daadwerkelijk de stap durfden te zetten. De grootste drempel daarbij was de financiële onzekerheid. 33% van de ondernemers noemt dit als drempel. Ook het gebrek aan zin in het uitvoeren van bijkomende taken als administratie, marketing en netwerken was voor een grote groep een belemmering (19%). Twijfel over het product of de dienst was voor 18% een reden om extra goed na te denken voor de sprong gewaagd werd. Overigens lijkt het met de financiële onzekerheid wel mee te vallen. Maar liefst 52% van de ondernemers die minder dan drie jaar geleden gestart zijn, heeft nu al een hogere omzet dan vooraf verwacht.

Waarom ondernemen de klanten van Knab?

Er zijn blijkbaar nogal wat, niet onbelangrijke, redenen om niet voor jezelf te beginnen. Waarom kiezen mensen er dan toch voor om zelfstandig ondernemer te worden? Volgens het onderzoek van Knab is dat omdat ze werk wilden doen dat ze leuk vinden. 84% van de ondernemers noemt dat als reden. 79% wilde zijn specifieke kwaliteit inzetten en 66% was toe aan meer uitdaging in het leven. Ook wilde meer dan de helft (57%) niet in loondienst werken. Misschien is dit iets voor de werkgevers om nader te onderzoeken? Voor het geld doen de meeste ondernemers het niet: slechts 41% dacht meer te kunnen verdienen.

Waarom zelf doen als een ander het ook kan?

Bij het ondernemen komen veel dingen kijken die niet direct passen bij het ideale leven van de ondernemer. Bijna driekwart besteedt dan ook de aangifte inkomstenbelasting uit. Ruim de helft doet de aangifte omzetbelasting niet zelf. Een reden daarvoor kan zijn dat ze er gewoon geen zin in hebben, maar ook dat ze er niet goed in zijn. Bijna een kwart van de ondervraagde Knab-klanten doet alles zelf: de belastingaangiften maar ook de acquisitie en marketing. Dat laatste wordt overigens maar door een kleine groep van 5% uitbesteed.

Financiële onzekerheid oplossen

Veel ondernemers lossen de financiële onzekerheid op door deels in loondienst te (blijven) werken. Dat is vooral populair onder startende ondernemers. Van de groep die korter dan vijf jaar zelfstandig is, heeft 22% er nog een baan naast. Ondernemers die al langer dan vijf jaar bezig zijn, combineren dat in maar 11% van de gevallen met een baan in loondienst.

Van de parttime ondernemers voldoet 57% niet aan het urencriterium van de belastingdienst. Daarmee lopen ze mooie belastingvoordelen mis. Gemiddeld besteden zij 23 uur per week aan hun bedrijf. Van de fulltime ondernemers voldoet ook nog 8% niet aan het urencriterium. Gemiddeld moet een zelfstandig ondernemer 23,5 uur per week aan zijn of haar bedrijf besteden om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek in de eerste jaren.

De kop die Knab aan het artikel had meegegeven, “Meeste startende ondernemers draaien meer omzet dan verwacht”, is overigens wel enigszins optimistisch. Uit de cijfers verderop in het artikel blijkt dit maar voor net meer dan de helft te gelden. Ongeveer een derde verdient zoveel als verwacht en de rest zit eronder.

Doe het gewoon

Ondernemers blijken vrij positief ingestelde mensen te zijn. Zo’n 93% is blij met de keuze om ondernemer te worden. 44% maakt zich nooit zorgen of ze wel voldoende werk zullen hebben en voor maar liefst 78% heeft de coronapandemie geen aanleiding gegeven om te twijfelen over de keuze om ondernemer te worden. Als gevraagd wordt naar tips voor mensen die overwegen te starten als zelfstandige, zeggen de Knab-klanten: “Begin gewoon, zet door en volg je hart”. Ze wijzen er op dat de onvermijdelijke tegenslagen en risico’s erbij horen. O ja, en dat een goede administratie belangrijk is.

Herkenbaar?

Ik moet zeggen dat ik veel van de uitkomsten van dit onderzoek herken. Voor mij was ook de financiële onzekerheid een reden om niet voor mezelf te beginnen. Dat veranderde toen de omstandigheden me daar een oplossing voor boden. Ook de genoemde twijfel over het product of de dienst komt me bekend voor. Je kunt mij niet beschuldigen van overmatig zelfvertrouwen! En ook voor mij geldt dat ik wilde doen wat ik leuk vind en dat liefst niet in loondienst.

Verder hoor ik bij de groep van 22% die korter dan vijf jaar bezig is en ook nog in loondienst werkt. Dat is natuurlijk ook deel van de oplossing van de financiële onzekerheid. Wat me wel verbaast, is dat er maar zo weinig (34%) ondernemers zich zorgen maken of ze wel voldoende werk hebben. Daar hoor ik dan weer bij de minderheid, maar misschien maak ik me wel gewoon bovengemiddeld veel zorgen. Al met al ben ik toch, net als een grote meerderheid van de klanten van Knab, blij met mijn keuze!

Bron: Knab